SOŁECTWO NIEBOCZOWY[OFICJALNA]

Pierwsze wzmianki o Nieboczowach pochodzą z 1240 r. W XIII w. była to leśna osada drwali i flisaków. W 1290 r. książę Przemysław podarował mieszczanom raciborskim, za waleczność, dużą połać lasu w dolinie nadodrzańskiej. Nazwa Nieboczowy jest topograficzna, zawiera rdzeń: -bok; -bocz - osada na uboczu lub zboczu rzeki. W 1603 roku wieś została sprzedana Wacławowi Reiswicowi, następnie w 1730 Nieboczowy przeszły w posiadanie księcia Lichnowskiego. W 1840 r. powstała pierwsza szkoła, w 1914 r. wybudowano remizę strażacką, w 1929 r. został założony nieistniejący już chór "Chopin", natomiast w 1987 roku powstał zespół folklorystyczny "Johanki". W Nieboczowach znajdował się do 1971 roku drewniany kościół parafialny pod wezwaniem św. Józefa Robotnika, przeniesiony początkowo do Kłokocina, a w 1995 roku do skansenu w Chorzowie. Wieś znajdowała się w niecce planowanego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, w związku z czym została przeznaczona do likwidacji. Kilka lat trwało systematyczne wykupywanie gospodarstw przez inwestora i wysiedlanie mieszkańców. Wieś od 2012 odtwarzana była na terenie miejscowości Syrynia – okolice kolonii Szpluchów i Dąbrowy (miejsce potocznie nazywane Czajką), oddalone o około 7 km na południowy wschód. Dla nowej osady planowano pierwotnie nazwę "Nowe Nieboczowy", która jednak nie będzie używana. Przeniesienie miejscowości, którego koszty szacowane były na około 50 mln zł, obejmuje budowę dróg, rynku, sieci infrastruktury, placówek handlowych, boiska, parku ze stawem i wyspą, remizy strażackiej i kościoła. Przeniesione zostały również przydrożne kapliczki i krzyże oraz cały cmentarz. Nie przewidywano natomiast budowy placówek edukacyjnych. Nieboczowy są trzecią wsią w Polsce przeniesioną w związku z budową zbiornika wodnego - wcześniej przeniesione zostały Maniowy nad Dunajcem oraz Mucharz nad Skawą. 1 stycznia 2017 nowa wieś oficjalnie przejęła nazwę Nieboczowy. Dawna wieś Nieboczowy leżąca ok. 7 km na północny-zachód od obecnych Nieboczów określana jest jako Nieboczowy (uroczysko).

źródło: wikipedia.org

STARE NIEBOCZOWYDrewniany kościół zlokalizowany był na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Rzecznej. Kościół powstał w 1416r. w 1971r. kościół drewniany zostaje przeniesiony do Kłokocina. Od 1995r. kościół można podziwiać w Górnosląskim Parku Etnograficznym w Chorzówie.


Kościół w starych Niebocozwach znajdował się przy ul. Wiejskiej. O budowie murowanego kościoła zaczęto myśleć w 1913 r.a faktyczną budowę rozpoczęto w 1930 r. Kościół w listopadzie 2016r. został desakralizowany i przeniesiony do nowej wsi.


Kapliczka Matki Boskiej Fatimskiej znajdowała się przy ul. Rzecznej na posesji Państwa Janoszek, została wybudowana w 1956r. przez p. Łyko. Aktualnie jest przeniesiona do nowych Nieboczoów obok kościoła.


Remiza strażacka z dużą salą taneczną w starych Nieboczowach znajdowała sie przy ul. Wiejskiej 42. Jej budowę rozpoczęto w 1951 r, a ukończono w 1963r, służyła strażakom do listopada 2016r. Aktualnie strażnica została odbudowana przy ul. Wiejskiej w nowej wsi.


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubomi Filia w Niebocozwach znajdował się przy ul. Rzecznej. Funkcjonował od stycznia 1840 roku do 2015r. Aktualnie część przedszkolna jest przenoszona do nowej strażnicy.


Siedziba LKS Odra Nieboczowy znajdował się przy ul. Wiejskiej. Klub powstał w 1950 roku i w 2017 roku drużyna występuje ,,B-klasie’’. Budynek w starej wsi funkcjonował aż do 2016r. Aktualnie trwa przenoszenie całego budynku oraz boiska do nowo budowanych Nieboczów.


Probostwo w starych Nieboczowach było usytuowane przy ul. Wiejskiej w niedalekim sąsiedztwie z kościołem. Aktualnie probostwo przeniesione zostało do nowego kościoła w Nieboczowach.


Cmentarz w starych Niebocozwach znajdował się przy skrzyzowaniu ul. Wiejskiej, Rzecznej, Nowy Dwór. Aktualnie cmentrarz jest przeniesiony wraz z cąłą infrastrukturą wsi na nowe Niebocozwy.


Jako że św. Urban jest patronem dobrych urodzajów, figura była usytuowana między polami, na ulicy Jana Kochanowskiego, przy posesji p. Głombica. Obecnie odnowiona figurka jest na początku Nieboczów (od strony Syryni).


Figura św. Nepomucyna była umieszczona przy ulicy Rzecznej nad starym korytem Odry. Ten święty jest patronem tonących oraz orędownikiem podczas powodzi. Aktualnie jest przeniesiony do Nieboczów, nie opodal posesji p. Krzyżok.


Krzyż przydrozny na ul. Wiejskiej obok posesji p. Kołek i Klon. Ufundowany został przez rodzinę Cubert w 1909 roku. Krzyż został przeniesiony do nowej wsi na posesję p. Kołek.


Krzyż przydrozny w starej wsi znajdował się na skrzyżowaniu ulic Jana Kochanowskiego oraz Brzeskiej. Ufundowany został przez rodzinę Antoniego i Joanny Błaszczok w 1875 roku. Aktualnie krzyż jest przeniesiony wraz z cała wsią, i znajduję się na posesji p. Błaszczok


Krzyż prdzydrożny w starej wsi znajdował się przy drodze na Płonię (Racibórz). Krzyż został ufundowany przez Alberta Schiedlok z żoną w 1891 roku. Krzyż zostal przeniesiony na nowe Nieboczowy i znajduje się obok cmentarza.


Krzyż przydrozny usytuowany był w miejscu starego drewnianego kościoła. Rodzina Błaszczok była fundatorem tego krzyża w 1877 roku. Aktualnie krzyż znajduje się w nowej wsi przy kościele.


Od 1998 roku działała ,, Ochronka” przekształcona w 2004 roku w GMINNE OGNISKO WYCHOWAWCZE .Dzieci i młodzież mogła korzystać z siłowni ,pracowni komputerowej oraz mogły skorzystać z zajęć profilaktyczno –sportowych i przygotować się do zajęć lekcyjnych.


Śluza wybudowana 1905 roku ,chroniła Nieboczowy , kiedy stan wody w Odrze się podnosił była zamykana i woda nie przedostawała się do zbiorników wodnych we wsi. Mieściła się ,, Królewskiej Wierbinie’’ przy trasie polnej na Płonię kierunek Racibórz.


Położenie Nieboczów nad Odrą i akwenami wodnymi powstałymi po wyrobiskach żwirowych umożliwiało swobodne łowienie ryb. Znajdowało się tam ,,łowisko 601” ,na którym można było złowić różne gatunki ryb od małego okonia do amura i suma. Łowisko należało do koła wędkarskiego w Rydułtowach.