SOŁECTWO NIEBOCZOWY[OFICJALNA]


Prezes: Robert Mazurek
Naczelnik: Antoni Mandera
Z-ca Naczelnika: Sławomir Popeła
Skarbnik: Roman Zdrzałek
Sekretarz: Krzysztof Zdrzałek

NR KRS: 0000281314

 1. Robert Mazurek

 2. Antoni Mandera

 3. Sławomir Popeła

 4. Roman Zdrzałek

 5. Krzysztof Zdrzałek

 6. Wacław Błaszczok

 7. Szymon Błaszczok

 8. Edward Porwoł

 9. Daniel Niestrój

 10. Daniel Wendelberger

 11. Grzegorz Porwoł

 12. Gabriel Głombica

 13. Marek Głombica

 14. Patryk Łyko

 15. Adam Mandera

 16. Mariusz Błaszczok

 17. Kamil Popeła

 18. Marta Krzyżok

 19. Karol Solich

W dniu 06.05.2019 r. w ramach obchodów Tygodnia Strażackiego Ochotnicy z OSP Nieboczowy odwiedzili najmłodszych sympatyków pożarnictwa w Przedszkolu. Na zaproszenie strażaków dzieciaki wraz z opiekunami zwiedziły mury remizy i zobaczyły strażacki sprzęt. Wysłuchały także pogadanki na temat ochrony przeciwpożarowej.

3 maja obchodziliśmy uroczystość patrona strażaków - Św. Floriana. Strażacy ochotnicy wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą i Pocztem Sztandarowym wzięli udział w Mszy Świętej w naszym kościele parafialnym. Po południu udaliśmy się do Bukowa, gdzie miały miejsce Gminne Obchody Święta Strażaków.

Tradycyjnie jak co roku zabezpieczaliśmy procesję drogi krzyżowej ulicami naszej miejscowości jak i uroczystości Wielkiego Tygodnia. Rozdysponowanie sił i środków w znacznym stopniu poprawiło bezpieczeństwo uczestników ceremonii.

Naszą jednostkę podczas korowodu dożynkowego reprezentowała drużyna MDP prowadzona przez prezesa OSP. Oczywiście kolumnę reprezentującą naszą miejscowość zamykał nasz pojazd bojowy Ford Transit.

ZDJĘCIA

9.09.2018 podczas Dożynek Gminnych odbyła się IX edycja biegu Przesiedleńczego, którą zabezpieczaliśmy razem z Strażą Gminną i Policją. Nasi młodzi druhowie z powierzonych zadań wywiązali się wzorowo i tym samym zdobyli dodatkowe doświadczenie współpracując z innymi służbami mundurowymi. Zaowocowało to płynnym przepływem ruchu ulicznego nie kolidującym z odbywającym się biegiem. Druhowie biorący udział w akcji: Marta Krzyżok, Patryk Łyko, Adam Mandera, Kamil Popeła, Sławomir Popeła, Karol Solich, Krzysztof Zdrzałek, Mariusz Błaszczok, Daniel Niestrój, Gabriel Głombica i Antoni Mandera.

W sobotę 08.09.2018 roku strażacy uczestniczyli uroczystym poświęceniu naszej miejscowości i kościoła przez księdza abp. Wiktora Skworca. Uroczystość rozpoczęto od przejazdu zaproszonych gości ulicami Nieboczów zakończonym na parkingu kościelnym. Następnie odprawiona została msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa w której uczestniczył poczet sztandarowy naszej jednostki. Do zadań nas strażaków należało zapewnie bezpieczeństwa na trasie przejazdu zaproszonych gościu oraz dbanie o prządek i kierowanie ruchem na parkingach wokół kościoła i budynku WDK. Poczet sztandarowy: Roman Zdrzałek, Wacław Błaszczok, Daniel Wendelberger. Zabezpieczenie uroczystości: Robert Mazurek, Krzysztof Zdrzałek, Daniel Niestrój, Patryk Łyko, Kamil Popeła, Sławomir Popeła i Antoni Mandera

ZDJĘCIA

3 maja bieżącego roku nastąpiło uroczyste przekazanie nowej remizy strażackiej dla OSP Nieboczowy. Uroczystość rozpoczęto od przemarszu z orkiestrą na Mszę Świętą podczas której został poświęcony nowy samochód strażacki. Matką chrzestną była druhna Maria Błaszczok członkini pierwszej drużyny kobiecej założonej w 1957 roku. Podczas uroczystego apelu zostało odznaczonych 6 strażaków. Najwyższym strażackim odznaczeniem nadanym przez ZG OSP RP został wyróżniony wójt Gminy Lubomia dr Czesław Burek. Podczas uroczystości przekazano klucze do nowo wybudowanej remizy strażackiej. Po części oficjalnej goście udali się na poczęstunek do sali WDK Nieboczowy.

ZDJĘCIA

W niedzielę 11.03.2018 roku o godzinie 15.00 w Sali OSP Syrynia odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Nieboczowy. Zostały przedstawione zadania oraz cele jakie zrealizowała nasza jednostka podczas minionego okresu sprawozdawczego (prace porządkowe oraz przekazanie starej strażnicy do RZGW, Szlachetna Paczka, Duathlon, szkolenia na nowym samochodzie OSP, zabezpieczanie biegu przesiedleńców, wmurowanie kapsuły czasu w strażnicy, zabezpieczanie uroczystości kościelnych i sołeckich). Przedstawiono również cele i zadania które czekają naszą jednostkę w nadchodzącym roku (przeniesienie sprzętu do nowej remizy strażackiej, doposażenie samochodu GLBM, przygotowanie uroczystości związanych z otwarciem nowej strażnicy).

W sobotę 3 lutego 2018 r. członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wzięli udział w spotkaniu z ratownikiem medycznym. Wspólnie spędzony czas stał się okazją do zgłębienia wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, jak również nabycia umiejętności wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ćwiczenie wykonywano z użyciem fantoma. Dzieci i młodzież podczas zajęć została uaktywniona społecznie, wzmocniła funkcje twórcze i reakcyjne, które odgrywają ważną rolę w formowaniu młodego pokolenia.

ZDJĘCIA

Prosimy wszystkich, którym zależy, aby nasza jednostka mogła się rozwijać, żeby wsparli nas wpłacając 1% podatku na naszą jednostkę. Wystarczy przy rozliczeniu rocznym we „ wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (w skrócie OPP), który znajduje się na końcu zeznania podatkowego wpisać numer KRS 0000116212 a w części „ informacje uzupełniające cel szczegółowy” wpisać:
OSP Nieboczowy
44-360 Lubomia
Ulica Wiejska 25
Województwo Śląskie
Za zrozumienie i wsparcie serdecznie dziękujemy!

ARCHIWUM 2017R.

W sobotę i w niedziele tzn. 9 i 10 .12.2017 roku uczestniczyliśmy w akcji „Szlachetna paczka”, którą organizowali wolontariusze z Wodzisławia śląskiego. Zadanie polegało na zebraniu w wodzisławskim Centrum Kultury paczek dostarczonych przez darczyńców i rozdysponowaniu tych, paczek do potrzebujących osób. Po zakończonej akcji wszyscy przyznali zgodnie, że ogromną radość sprawia pomaganie innym. W przedsięwzięciu wzięło udział 9 strażaków z OSP Nieboczowy: Krystian Hnida, Grzegorz Porwoł, Patryk Łyko, Marta Krzyżok, Antoni Mandera, Robert Mazurek, Krzysztof Zdrzałek, Roman Zdrzałek, Adam Mandera.

ZDJĘCIA

8 października br. w murowano kapsułę czasu w budynek nowobudowanej remizy strażackiej. Uroczystość rozpoczęto o godzinie 15.00 Mszą Świętą w naszym kościele. W ceremonii brali udział zaproszeni goście, strażacy i mieszkańcy naszej miejscowości. Tuba wykonana ze stali nierdzewnej , a w niej znajduje się: rys historyczny OSP, skład imienny zarządu, komisji rewizyjnej, listy imienne członków OSP, czasopismo STRAŻAK, zdjęcie druhów przed starą remizą .

ZDJĘCIA

10.09.2017 Podczas dożynek gminnych w Lubomi został rozegrany VIII bieg przesiedleńczy ulicami Nieboczów i Syryni. Cała impreza rozpoczęła się startem o godz. 10.00 ale od godziny 8.00 do 14.00 strażacy z OSP Nieboczowy zabezpieczali trasę biegu jak i dojazd do miejsca zbiórki biegaczy oraz miejscach parkingowych . Wahadłowe kierowanie ruchem zminimalizowało utrudnienia w ruchu drogowym ulicami naszej miejscowości. Podczas całej imprezy nie odnotowano żadnych incydentów drogowych. Z powierzonego zadnia wywiązaliśmy się dobrze co potwierdzili organizatorzy.

10.09.2017 Podczas dożynek Gminnych w korowodzie reprezentowały naszą jednostkę dwa samochody bojowe. Wysłużony Magirus-Deutz z 1970 roku i nasz nowy nabytek Ford Transit z 2017 roku, Hasło na starym samochodzie ,,Ja już posłużyłem tam jest młoda dusza , niechaj ona na alarmy wyrusza” potwierdzało ,że przyszła zmiana i obowiązki w działaniach ratowniczo – gaśniczych przejmuje „młodzian”. Przed pojazdami maszerowali druhowie z MDP,. w asyście dwóch opiekunów strażaków.

ZDJĘCIA

26.08.2017 roku w Lubomi odbyły się Gminne Zawody Pożarnicze w których uczestniczyły trzy drużyny z naszej jednostki. W grupie A zajęliśmy trzecie miejsce, w grupie chłopców MDP zajęliśmy również trzecie miejsce, poza konkurencją startowała drużyna MDP chłopców gdzie rozpiętość wieku uczestników była od 4 do 9 lat. W drużynie grupy A wystapili druhowie: Mariusz Błaszczok, Wacław Błaszczok, Marta Krzyżok, Roman Zdrzałek, Adam Mandera, Krzysztof Zdrzałek, Antoni Mandera, Grzegorz Porwoł. W drużynie MDP wystąpili: Oliwia Siedlaczek, Paweł Błaszczok, Marek Błaszczok, Rafał Kołek, Oliwia Kąsek, Julia Wendelberger, Zofia Mazurek, Agata Kołek,Dawid Wendelberger.

ZDJĘCIA

30.07.2017 r. nasz jednostka otrzymała nowy samochód ratowniczo gaśniczy. Na podwoziu Forda Trasita wykonano zabudowę kontenerową, skład osobowy stanowi pięciu strażaków. Na samochodzie zabudowany jest agregat wysokociśnieniowym o wydajności 70 dm3/min, ze zbiornikiem na wodę o pojemności 700 litrów wody i 70 litrów środka pianotwórczego oraz maszt oświetleniowy o mocy 20 000 lumenów (wykonany w technologii LED jak wszystkie oświetlenia kabiny, przedziału kontenerowego, oświetlenia wokół samochodu). Na wyposażenie otrzymaliśmy torbę medyczna PSP R1, deską i szyną Kramera. Z przodu pojazdu jest zabudowana wciągarka elektryczna o uciągu 4,5 tony. Z naszego poprzedniego wozu bojowego jest przebudowana piła spalinowa, agregat prądotwórczy, pompa do wody technicznej, aparaty ochrony dróg oddechowych itd. Musimy pamiętać o tym aby nie przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej która wynosi 4,7 tony. Już po pierwszych oględzinach samochodu widzimy pewien schemat rozmieszczenia sprzętu w kontenerze i w skrzyni na dachu.

ZDJĘCIA

Dnia 11.08.2017 firma Frank-Cars z Częstochowy,( producent naszego wozu strażackiego) przeprowadziła u nas szkolenie na nowym sprzęcie. Szczegółowe przedstawienie nam sposobu eksploatowania i konserwacji sprzętu zabudowanego na samochodzie z pewnością pomoże nam sprawnie działać w akcjach. Dostarczona dokumentacja instrukcje obsługi z pewnością jeszcze nie raz będą cennym źródło informacji dla nas strażaków. Dyskusja pomiędzy szkolącymi, a szkolonymi pomogła lepiej zrozumieć sposób działania poszczególnych urządzeń i wykorzystania ich zalet. Wszyscy obecni jednogłośnie przyznali, że z trzeba zapoznać się z nowym sprzętem, aby móc na nim sprawnie działać. Podczas szkolenia obecnych było pięciu druhów z naszej jednostki: Robert Mazurek, Antoni Mandera, Patryk Łyko, Marta Krzyżok, Adam Mandera.

ZDJĘCIA

Podczas pikniku rodzinnego, który się odbył w sobotę 05.08.2017 r. w Nieboczowach strażacy zajmowali się przeprowadzeniem konkurencji sprawnościowych i zręcznościowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Swoich sił próbowali także dziadkowie z wnukami, rodzice z swoimi pociechami. Do naszych obowiązków należało też zapewnienie porządku i oczywiście rozpalenie i kontrolowanie ogniska. Został zaprezentowany nasz nowy samochód strażacki, który odebraliśmy na początku tygodnia. Pokaz rozpoczęto od uroczystego przejęcie obowiązków przez nowy pojazd. Polegało to na przejściu strażaków z starego wozu bojowego do nowego i polanie go wodą. Krótką prezentację techniczną przedstawili nasi druhowie, po części oficjalnej zainteresowani i co bardziej dociekliwi mogli zobaczyć wóz bojowy z bliska i dopytać o interesujące ich zagadnienia.

ZDJĘCIA

W gminie Lubomia został zorganizowany Kurs Strażaka Ratownika, w którym brało udział trzech naszych druhów (członkowie MDP )od tego momentu mogących brać udział w akcjach ratowniczo gaśniczych. Szkolenie przeprowadzili strażacy z PSP Wodzisław Śl. ucząc młodych adeptów sztuki gaszenia pożarów i postępowania w sytuacjach kryzysowych. Wizyta w komorze dymowej w Bielsku –Białej przekonała ich ,że nauka wyniesiona z kursu nie poszła w las. Całość kursu zakończono egzaminem (wynikiem pozytywnym ) w PSP Wodzisław Sl. Nasz skład strażaków czynnych poszerzono o trzech kolejnych strażaków: Marta Krzyżok, Mariusz Błaszczok, Kamil Popeła.

W niedziele 18 czerwca 2017 roku strażacka komisja sędziowska Gminy Lubomia oceniała i czuwała nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem Gminnych Zawodów Sportowo Pożarniczych rozgrywanych w Gorzycach. W zawodach wzięło udział 11drużyn MDP, a grupę A reprezentowało 9 zespołów. Zawody rozegrane w duchu zdrowej rywalizacji pozwoliły wszystkim świetnie się bawić, a komisja sędziowska wywiązała się z powierzonych zadań. Naszą jednostkę reprezentowali druhowie: Robert Mazurek, Wacław Błaszczok, Krystian Hnida, Antoni Mandera.

W czwartek 15.06.1017 w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej o godzinie 9 odprawiono mszę św. a później wyruszyła procesja. Corocznie zgodnie z tradycją członkowie naszej jednostki uświetnili uroczystości Bożego Ciała niosąc baldachim i latarnie oraz zabezpieczali trasę przemarszu. Druhowie wypełnili należycie powierzone im zadania. Druhowie uczestniczący w uroczystości: Wacław Błaszczok, Roman Zdrzałek, Krzysztof Zdrzałek, Grzegorz Porwoł, Robert Mazurek, Sławomir Popeła, Antoni Mandera, Patryk Łyko, Daniel Wendelberger, Szymon Błaszczok.

ZDJĘCIA

7 maja 2017 r. Dystans cLubomia organizował I Duathlon [bieg i jazda na rowerze]w starych Nieboczowach. Dom rywalizacji przystąpiło ok.70 zawodników w różnym wieku. Dziesięciu strażaków naszej jednostka zabezpieczało trasę zawodów i kierowała ruchem podczas trwania imprezy, która przebiegła bez żadnych zakłóceń. W zabezpieczeniu biegu uczestniczyli druhowie: Robert Mazurek, Antoni Mandera, Grzegorz Porwoł, Marek Głombica, Gabriel Głombica, Patryk Łyko, Sławomir Popeła, Szymona Błaszczok, Adam Mandera oraz Marta Krzyżok(fotograf).

ZDJĘCIA

OSP Nieboczowy rozpoczęła obchody Tygodnia Strażackiego od objazdu gminnego 3.05.2017 roku. Tym razem przejazd kolumny strażackiej rozpoczęto od Lubomi , a zakończono w Syryni. Następnie strażacy i zaproszonych gości z orkiestrą i pocztami sztandarowymi udali się na mszę świętą w intencji strażaków i ich rodzin. Po mszy udaliśmy się na akademię i poczęstunek do remizy OSP Syrynia. Zakończono mszą św. w Nieboczowach w intencji żyjących i zmarłych strażaków naszej jednostki dnia 7.05.2017roku.

ZDJĘCIA

W piątek 7 kwietnia 2017 roku nasza jednostka zabezpieczała ceremonię Drogi Krzyżowej obstawiając trasę przemarszu i zabezpieczając samą kolumnę. Procesję rozpoczęto przy kościele, a zakończono obok krzyża na Dąbrowach. Nasi druhowie uświetnili całą uroczystą ceremonię przez niesienie Krzyża jak i zapalonych pochodni. Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii przebiegła spokojnie bez żadnych zakłóceń.

ZDJĘCIA

W niedzielę 19.02.2017 roku o godzinie 14.00 w sali WDK Grabówka odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Nieboczowy. Zostały przedstawione zadania i osiągnięcia jakimi mogła się poszczycić nasza jednostka podczas minionego okresu sprawozdawczego(udział w Światowych Dniach Młodzieży, XV Spotkanie Ekumeniczne Strażaków, zabezpieczanie uroczystości kościelnych i imprez sołeckich, itd.). Przedstawiono również cele i zadania jakie czekają nas w tym roku(przeniesienie sprzętu do nowej remizy strażackiej, pozyskanie nowego samochodu bojowego, itd.)

ZDJĘCIA

Plan zamówienia na zakup nowego samochodu strażackigo do OSP Nieboczowy. POBIERZ

Prosimy wszystkich, którym zależy, aby nasza jednostka mogła się rozwijać, żeby wsparli nas wpłacając 1% podatku na naszą jednostkę. Wystarczy przy rozliczeniu rocznym we „ wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (w skrócie OPP), który znajduje się na końcu zeznania podatkowego wpisać numer KRS 0000116212 a w części „ informacje uzupełniające cel szczegółowy” wpisać:
OSP Nieboczowy
44-360 Lubomia
Ulica Wiejska 42
Województwo Śląskie
Za zrozumienie i wsparcie serdecznie dziękujemy!

28 stycznia 2017 strażacy z OSP Nieboczowy zabezpieczali kulig zorganizowany przez sołtysa i radę sołecka dla dzieci i młodzieży szkolnej naszej miejscowości i Dąbrów. Motorem napędowym były konie mechaniczne ciągnące sanki duktami leśnymi. Trasa przejazdu, a raczej jej newralgiczne miejsca były obstawione przez strażaków. Zwieńczeniem całej imprezy było przygotowane przez strażaków ognisko na, którym pieczono kiełbaski. Korzystając ze sposobności przedstawiliśmy młodzieży szkolnej zagrożenia z jakim wiąże się rozpalanie ognisk, kto i gdzie może w bezpieczny sposób palić ogniska i jak zachowywać się w pobliżu ogniska. W przygotowaniach i zabezpieczeniu imprezy brali udział druhowie: Robert Mazurek, Antoni Mandera, Wacław Błaszczok, Krystian Hnida, Edward Porwoł, Patryk Łyko i Adam Mandera.

ZDJĘCIA

ARCHIWUM 2016R.

Dnia 12.11.2016 roku w Nieboczowach odbyły się gminne ćwiczenia jednostek OSP. Głównym zagadnieniem ,które było omawiane to ,,Pożary wewnętrzne’’, i metody gaszenia pożarów w systemie CFBT. Teoria poparta była pokazami praktycznymi na makiecie domu ,,Dolls House’’, następnie przeprowadzono ćwiczenia ewakuacji poszkodowanych z zadymionych pomieszczeń Ćwiczenia prowadzili druhowie JRG Wodzisław. Mimo zimna na dworze, dużo się nauczyliśmy i pewne szczegóły przypomnieliśmy sobie a gorąca grochówka smakowała wyśmienicie.

ZDJĘCIA

Co rocznie od 8 lat w remizie OSP Nieboczowy rozgrywane są Zawody Sportowo–Pożarnicze Weteranów Strażackich Gminy Lubomia. Każda konkurencja to wielka niewiadoma do zawodników, gdyż żadne zadanie się nie powtarza. Spryt, inteligencja, spostrzegawczość, zaradność, zwinność to cechy, które powinny charakteryzować prawdziwego strażaka. W tym roku konkurencje polegały na:

- odgadywaniu elementów zdemontowanych z sprzętu strażackiego,
- posługiwaniu się kijem hokejowym i piłką tenisową,
- odgadywaniu melodii,
- rozwiązując kalambury

Całość imprezy przygotowuje i prowadzi sędzia główny dh Antoni Mandera a młodzi strażacy pomagają przy prowadzeniu konkurencji i przygotowaniu poczęstunku. W tym roku 8 października zawody wygrała drużyna OSP Buków. Nasi strażacy w składzie:Bogusław Błaszczok, Jerzy Porwoł, Krystian Hnida, Feliks Błaszczok, August Wardęga, Tadeusz Czekała, Edward Porwoł zajęli III miejsce.

ZDJĘCIA

Światowe Dni Młodzieży 26,28,29 lipca 2016 roku w Krakowie na Błoniach zabezpieczaliśmy drogi ewakuacyjne wokół sektorów C3 i C4, jak i ewentualną ewakuację pielgrzymów z tych sektorów. Dziesięcio osobowe grupy zostały przydzielone do poszczególnych sektorów. Mieliśmy zaszczyt asekurować przejazd Papieża pomiędzy sektorami. Druhowie reprezentujący naszą jednostkę: Antoni Mandera, Wacław Błaszczok, Robert Mazurek oraz Szymon Błaszczok.

Wielki pożar, który wybuchł jesienią 1913 roku i zniszczył ponad 30% zabudowań wsi(lokalizacja: ul. Wiejska od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego, aż do skrzyżowania na Ligotę T. i całą ul. Ligonia- stare Nieboczowy) , przyczynił się do podjęcia decyzji Rady Gminy Nieboczowy o konieczności zakupu sikawki konnej dla ochrony przeciwpożarowej. 23 lutego 1914 roku z inicjatywy Franciszka Błaszczoka IV, Hermana Austa, Józefa Kolorza i Jana Wrazidło powołano do życia Związek Sikawkowy Nieboczowy. Pierwsza remiza mieściła się w budynku gospodarczym przy Szkole Powszechnej w Nieboczowach. Wybuch I Wojny Światowej przerwał działanie Naszego Związku. W styczniu 1924 r. reaktywowano Związek Sikawkowy Nieboczowy. W czerwcu tegoż roku podjęto decyzję o budowie nowego lokum-remizy dla sikawek i łodzi(lokalizacja: przystanek obok kościoła „Pajta”). W tym czasie wprowadzono, dla skuteczniejszego zabezpieczenia mienia przed pożarami i włamaniami, funkcję strażnika nocnego zwanego „Ordynunsem”. W marcu 1928 r. zebranie gminne zadecydowało o przekształceniu Związku Sikawkowego w Ochotniczą Straż Pożarną. Zakupiono drugą sikawkę o większej wydajności (550 l/min). Koszty zakupu pokryli mieszkańcy wsi. W 1934 roku nastąpił dynamiczny rozwój naszej jednostki. Do OSP wstąpiło wielu młodych druhów, założono orkiestrę dętą pod patronatem strażaków, zaczęło działać kółko teatralne. Straż działała na wielu płaszczyznach. Rok 1939 – wybuch II Wojny Światowej i mobilizacja znacznie uszczupliły kadrę OSP. Druhów wcielanych do armii zastępowali ich ojcowie, dziadkowie i młodsi bracia. Podczas zawieruchy wojennej życie straciło lub zaginęło 33 druhów z OSP Nieboczowy. W lutym 1946 roku wybrano nowy zarząd OSP. Odremontowano sikawkę i uzupełniono sprzęt podręczny. Umundurowanie uzupełniono z pozostawionych przez wojska niemieckie hełmów i mundurów. Rozpoczęto remont remizy. Stanowisko Ordynausa zastąpiono dwuosobową Strażą Obywatelską. 12 czerwca 1949 roku – jubileusz 35-lecia istnienia OSP Nieboczowy. Na tej uroczystości nastąpiło przekazanie pierwszej motopompy typu Standard-Gwynne(jest w posiadaniu do dnia dzisiejszego), ufundowanej przez mieszkańców naszej miejscowości. 27 lutego 1950 r. po wielu staraniach mieszkańcy Nieboczów otrzymali pozwolenie na budowę nowoczesnej remizy strażackiej. Budowę rozpoczęto na działce 8-arowej. Strażnica według projektu miała być budynkiem piętrowym o dług. 33,37 m i szer. 14,48 m. W 1957 r. została założona, pierwsza w powiecie, żeńska drużyna pożarnicza w składzie: Erna Porwoł, Emilia Wyleżoł, Anna Porwoł, Maria Bolik, Elżbieta Wyleżoł, Franciszka Kąsek, Helena Siedlok, Róża Kaszny i Maria Matuszek. 4 maj 1963 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanej remizy strażackiej. Poświęcenia obiektu dokonał ks. prob. Stanisław Łowisz. 1 września 1966 r. została założona młodzieżowa drużyna żeńska. Dowództwo nad zespołem objęła Stefania Korzonek.

W skład drużyny weszły: Irena Korzonek, Maria Kołek, Irena Nikiel, Maria Janoszek, Aniela Janoszek, Aniela Franiczek, Hildegarda Bugla, Łucja Kudla. 21 lipca 1974 r. podczas obchodów 60 rocznicy istnienia OSP Nieboczowy jednostka wzbogaciła się o samochód Żuk A-15 z motopompą polonia M8/8 PO3. 4 listopada 1979 r. odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru św. Floriana naszej jednostce. Mszę Św. w intencji strażaków odprawił ks. prob. Stanisław Łowisz , w uroczystości wzięły udział także jednostki z naszej gminy. W czerwcu 1986 roku PSP Wodzisław Śl. przekazała naszej OSP lekki samochód pożarniczy ŻUK GLM-8 (blaszankę). Stare, wysłużone auto zostało zdane. Pod koniec roku pozyskano motopompę Polonia M 8/8 PO-5 po kapitalnym remoncie . 31 lipca 1994 r. przy okazji obchodów uroczystości 80-lecia OSP Nieboczowy, strażnicy nadano imię Druha Józefa Kasznego – głównego inicjatora budowy remizy strażackiej. 6 lipca 1997 r. rozpoczęła się akcja powodziowa. Strażacy z OSP w dzień i w nocy pomagali mieszkańcom w ratowaniu mienia, dostarczaniu żywności, lekarstw i innych potrzebnych rzeczy. Ewakuowali mieszkańców i zwierzęta hodowlane z zagrożonych rejonów. Za udział w akcji powodziowej dwuch druhów zostało odznaczonych przez Ministra SWiA brązowym krzyżem zasługi. Dzięki funduszom przyznanym po powodzi przez Urząd Gminy Lubomia zakupiono nowy sprzęt dla OSP m. in. silnik do łodzi i kapoki a także przeszkolono operatorów sprzętu pływającego. W 1998 r. OSP pozyskała samochód Magirus-Deutz GBA 16/2.5 Lata 2000 do 2002 to pasmo sukcesów drużyny żeńskiej. I miejsca zajmowane na zawodach powiatowych i II na zwodach wojewódzkich w Częstochowie. 3 lipca 2004 r. podczas uroczystych obchodów jubileuszu 90-lecia istnienia OSP Nieboczowy jednostka nasza została wyróżniona złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 28 grudnia 2008 r. w naszej jednostce odbyło się Powiatowe Spotkanie Opłatkowe Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu wodzisławskiego. Dla zebranych bożonarodzeniowe jasełka wystawiła OSP Nieboczowy (druhny, druhowie i małe dzieci). 29.06.2014 roku obchodziliśmy 100 lecie istnienia naszej jednostki. W czasie uroczystej akademii sztandar jednostki został udekorowany złotym znakiem związku. Przybyli na uroczystość weterani strażaccy wspominali minione lata przeglądając pamiątkowe fotografie. W związku z budową zbiornika retencyjnego Racibórz Dolny , a tym samym przeniesienia całej miejscowości Nieboczowy zaprojektowano nową remizę strażacką, której projekt konsultowano z strażakami. Budowę obiektu rozpoczęto w lipcu 2016 roku.